"W kolejnych latach spodziewamy się powrotu do znormalizowanego poziomu wypłaty dla akcjonariuszy w okolicy 2,5 zł na akcję. PZU planuje wypłatę od 50% do 100% zysku netto w okresie obowiązywania strategii Potencjał i Wzrost w latach 2021-2024, co implikuje stopę dywidendy na poziomie od 5% do 9%" - powiedział ISBnews zarządzający z zespołu zarządzania portfelami Skarbiec TFI Dariusz Świniarski.

Jak podkreślił, obecna propozycja wypłaty 3,5 zł na akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 10%. Jednak rekordowo wysoka wypłata dla akcjonariuszy wynika z faktu braku dywidendy z zysku za 2019 r. Stąd środki przeznaczone na wypłatę za 2020 r. obejmują zyski z dwóch lat.

Reklama

Dyrektor inwestycyjny MM Prime TFI Seweryn Masalski wskazuje na dobre prognozy dla spółki podkreślając, że akcje banków "przestają ciążyć na bilansie" PZU, zaś działania konkurentów są problemem od dawna, ale wciąż nie zaszkodziły poważniej zyskom generowanym przez ubezpieczyciela.

"Wycena PZU, czyli dziesięciokrotność zysku netto lub dywidendy, wydaje się atrakcyjna. W dodatku mówimy o ogromnej firmie, która ma pozycję dominującą w swojej branży, wysoką rentowność i stabilny biznes. Ciężko znaleźć wśród największych spółek podobne podmioty" - powiedział ISBnews Masalski.

Według niego, zapisane w nowej strategii Grupy PZU 3,4 mld zł zysku w roku 2024 wydaje się realne, zwłaszcza jeśli założymy wzrost stóp procentowych do tego czasu.

"Plan rozwoju części zdrowotnej i inwestycyjnej także wydaje się być zgodny z bieżącymi trendami w gospodarce"- dodał dyrektor.

Akcjonariusze PZU zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 16 czerwca o podziale zysku netto PZU SA za rok 2020 r., powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2019 r. Zarząd i rada nadzorcza ubezpieczyciela rekomendują przeznaczenie w sumie ponad 3 mld zł, po 3,5 zł na akcję, na wypłatę dywidendy. Proponowany dzień dywidendy to 15 września, wypłata może nastąpić 6 października br.

Jeśli ZWZ na to przystanie, będzie to druga najwyższa w historii PZU dywidenda, a także rekordowa tegoroczna wypłata wśród giełdowych spółek, w tym gigantów z WIG20. Stopa dywidendy to blisko 10%.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)