Zysk operacyjny wyniósł 3,39 mln zł wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 26,1 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Sprzedaż gastronomiczna w sieciach należących do Sfinks Polska w III kwartale 2021 r. była o 14% wyższa niż rok wcześniej mimo mniejszej o 12% liczby restauracji. To efekt powrotu gości do sieci zarządzanych przez Sfinks Polska po 7-miesięcznym lockdownie w gastronomii. Zakaz obsługi gości w restauracjach istotnie zaważył jednak na danych finansowych Sfinksa za cały okres trzech kwartałów 2021 r. W efekcie sprzedaż jednostkowa Sfinks Polska wyniosła 39,03 mln zł na koniec września 2021 r. wobec 63,25 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie spółka znacznie zredukowała stratę netto, bo do -17,29 mln zł po III kwartale 2021 r. wobec -33,99 mln zł rok wcześniej (odpowiednio -16,55 mln zł i -28,57 mln zł po oczyszczeniu z wpływu MSSF16)" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 16,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,24 mln zł w porównaniu z 68,77 mln zł rok wcześniej.

"Porównanie sprzedaży naszych restauracji pokazuje, że po zniesieniu drugiego lockdownu dla gastronomii powrót gości do lokali był silniejszy niż po odmrożeniu branży w 2020 r. Te pozytywne efekty są tym bardziej znaczące, że wypracowaliśmy je przy mniejszej liczbie lokali. Na wynikach całego okresu jednak mocno zaciążył wcześniej obowiązujący długotrwały zakaz działalności. Tak dużej luki przychodowej nie zniweluje sprzedaż w lokalach w jednym kwartale czy też przychody z segmentu delivery. Same wyniki bardzo trudno porównywać do analogicznego okresu z powodu zdarzeń jednorazowych i odpisów związanych z ograniczaniem sieci. Wciąż też uwzględniamy w raportowanych danych zobowiązania z odsetkami, które po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego będą podlegały umorzeniu w kwocie prawie 30 mln zł, co znacząco poprawi wynik w przyszłości. Teraz cieszy nas fakt, że przy liczbie restauracji mniejszej o ok. 12% wypracowaliśmy w trzecim kwartale br. sprzedaż o blisko 14% wyższą niż w analogicznym okresie 2020 roku" - powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 17,29 mln zł wobec 33,99 mln zł straty rok wcześniej.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)