"W okresie I półrocza 2022 roku Grupa Trakcja podpisała umowy o łącznej wartości 275 mln zł netto, (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) co stanowi spadek o około 25% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Portfel zamówień grupy na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 2 098 mln zł netto (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), co stanowi spadek o około 12% w stosunku do portfela zamówień grupy na koniec czerwca 2021 roku. Mając na uwadze własny potencjał wykonawczy, grupa prowadzi zrównoważoną politykę pozyskiwania kontraktów, co potwierdza wielkość portfela zamówień. Powyższe dane nie obejmują najkorzystniejszych ofert oczekujących na podpisanie" - czytamy w raporcie za I półrocze.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)