"Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 179 586,9 mln zł i były wyższe o 10 610,5 mln zł, tj. 6,3% niż na koniec czerwca 2021 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 80 800,9 mln zł i były niższe o 126 mln zł, tj. 0,2% niż na koniec czerwca 2021 r. Kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 98 786,0 mln zł i były wyższe o 10 736,5 mln zł, tj. 12,2% w porównaniu do końca czerwca 2021 r., ze wzrostem notowanym w segmencie przedsiębiorstw (27% r/r) oraz rosnącymi należnościami leasingowymi" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Podobnie jak w pierwszym kwartale, tak i w drugim, na uwagę zasługuje wzrost wolumenów kredytowych w segmentach biznesowych. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł 16%, a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID aż 27% w ujęciu rok do roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

"Całkowita baza depozytowa wzrosła o 6% r/r. Silny wzrost depozytów korporacyjnych i stabilny poziom depozytów detalicznych" - czytamy dalej w prezentacji.

Depozyty detaliczne spadły o 1,2% kw/kw i o 3% r/r i wyniosły 112,15 mld zł na koniec II kw. br.

"Część klientów wykorzystuje środki na rachunkach do nadpłaty kredytów hipotecznych (około 1 mld zł kwartalnie w I kw. - II kw. 2022)" - wskazał bank.

Depozyty korporacyjne oraz emisje własne zmniejszyły się w tym czasie odpowiednio o 0,4% kw/kw i wzrosły w ujęciu rocznym o 17% do 98,97 mld zł na koniec II kw.

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 211 120,3 mln zł i były wyższe o 11 179,8 mln zł, tj. 5,6% niż na koniec czerwca 2021 r.

"Drugi kwartał był kolejnym z rzędu, kiedy siłą napędową banku pozostawała bankowość cyfrowa. Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao urosła na koniec II kw. 2022 r. do 2,6 mln klientów z 2,2 mln rok wcześniej. Cel strategiczny na 2024 r. to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej" - napisano też w komunikacie.

Wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych, urósł o 13 pkt proc. do 63%, licząc od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Banku Pekao wiosną 2021 r. Pekao zakłada, że w 2024 r. zbliży się on do 100%, czyli niemal każdą usługę bankową klient indywidualny będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne.

W kanałach cyfrowych sprzedanych zostało w minionym kwartale 73% pożyczek gotówkowych, podczas gdy rok wcześniej było to 56%, podano także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)