"Na to, że Polska jest krajem źle lub bardzo źle zabezpieczonym pod kątem dostaw energii, wskazuje 44 proc. badanych osób. 19 proc. respondentów ocenia nasze zabezpieczenie jako raczej dobre, tylko 4 proc. twierdzi, że nasz kraj jest bardzo dobrze zabezpieczony, a 17 proc. nie ma zdania na ten temat" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

52 proc. chce polskiej elektrowni atomowej

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 52 proc. badanych Polaków proponuje budowę własnej elektrowni atomowej. Tyle samo uważa, że należy zwiększyć dotacje na inwestycje w OZE tak, aby pokrywały ponad 50 proc. kosztów, podano.

Reklama

"51 proc. respondentów twierdzi, że bezpieczeństwo energetyczne należy rozwijać inwestując w elektrownie oparte o OZE. Zaledwie 9 proc. Polaków wskazało na zwiększenie importu paliw kopalnych z zagranicy jako sposób rozwijania bezpieczeństwa energetycznego kraju" - wskazano w informacji.

Zdecydowana większość (87 proc.) respondentów jest zdania, że Polska powinna inwestować w odnawialne źródła energii, a 11 proc. nie ma opinii na ten temat.

"Interesujący jest też fakt, że aż 70 proc. badanych Polaków twierdzi, iż fotowoltaika jest jednym ze sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, podczas gdy jeszcze wiosną ub.r. (podczas pierwszego badania Columbus) było to o 10 punktów procentowych mniej badanych" - czytamy dalej.

Polacy są przychylni wobec farm wiatrowych

"Polacy są też zaskakująco przychylni wobec kontrowersyjnego tematu budowy farm wiatrowych w pobliżu domów. Aż 42 proc. badanych właścicieli domów jednorodzinnych wolnostojących zgodziłoby się na budowę wiatraka w odległości do 1 km od domu. 20 proc. z nich dopuszcza odległość do 5 km. Tylko 12 proc. respondentów nie zgodziłoby się na taką budowę w pobliżu domu" - napisano także.

Wśród mieszkańców wsi poparcie dla budowy wiatraków w odległości do 0,5 km zadeklarowało 25 proc. respondentów, a w odległości do 1 km - 16 proc..

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Columbus Energy w terminie 4 października - 12 grudnia 2022 r. na próbie N = 999 dorosłych Polaków. Badanie miało zasięg ogólnopolski i zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego (CATI).