PGE: Elektrownia Opole ma umowę na modernizację IOS w blokach 1-4Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Elektrownia Opole, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podpisała umowę z konsorcjum firm Elemont i Armański na zabudowę klap szczelnych obejściowych dla instalacji odsiarczania spalin (IOS) bloków nr 1-4, podała PGE GiEK. Wartość kontraktu to ok. 24 mln zł.

"Kontrakt przewiduje zabudowę nowych, uszczelnianych gorącym powietrzem, podwójnych klap spalin odpornych na korozję, dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej. Rozwiązanie to pozwoli uzyskać 100-procentową szczelność obejść absorbera, co wpłynie na obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie zadania modernizacyjne w ramach podpisanego kontraktu zostaną wykonane na poszczególnych blokach w latach 2019-2021, w trakcie sześciomiesięcznych remontów kapitalnych.

"Spółka PGE GiEK od wielu lat jest skoncentrowana na pracach dostosowawczych do konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać już za 2,5 roku. Opracowaliśmy szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie naszych aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów. Podpisanie kontraktu na montaż klap jest kolejnym elementem tego projektu i dowodem na to, że z wielką odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony środowiska naturalnego" - powiedział Norbert Grudzień, p.o. prezesa i wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK, cytowany w komunikacie.

Podpisana umowa jest kolejnym etapem dostosowania urządzeń wytwórczych Elektrowni Opole do konkluzji BAT. W 2018 r. zawarto już w tym celu umowy na modernizację odazotowania spalin, rekonstrukcje wymienników regavo oraz wymianę elektrofiltrów, jak również poziomów dyszowych w absorberach, przypomniano.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)