Informując o zaawansowaniu prac prowadzonych w Boronowie PERN przypomniał, że projekt ten należy do drugiego etapu rozbudowy baz paliw w ramach realizowanego przez tę spółkę, strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, Programu Megainwestycji.

"W bazie paliw nr 3 w Boronowie zakończono skomplikowany proces montażu dachu na budowanym zbiorniku. Realizacja tej inwestycji da klientom PERN dodatkowe 10 tys. metrów sześc. pojemności na magazynowanie oleju napędowego" - oznajmiła w poniedziałkowym komunikacie spółka. Jak podkreśliła, "montaż dachu zbiornika często jest największym wyzwaniem w czasie budowy, ponieważ to bardzo trudna i precyzyjna operacja, którą może uniemożliwić nawet minimalna zmiana pogody".

Odnosząc się do szczegółów prac, jak przeprowadzone w Boronowie, PERN podał, że konstrukcję dachu, w tym przypadku o średnicy 34,5 metra i ważącą 110 ton, przygotowuje się na placu obok zbiornika, a następnie montuje na zbiorniku. "Do wykonania tego zadania wykorzystano żurawia gąsienicowego o udźwigu 450 ton, który podniósł dach na wysokość około 20 metrów i przeniósł go na zbiornik. Choć sama operacja trwała kilkadziesiąt minut, to przygotowania do niej – kilkanaście godzin. Teraz dach zostanie przyspawany do płaszcza zbiornika" - wyjaśniła spółka.

Wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński ocenił, że rozbudowa bazy w Boronowie jest dobrym przykładem na to, że mimo trudniejszych warunków związanych z epidemią koronawirusa, "konsekwentnie i zgodnie z planem" spółka realizuje swe plany inwestycyjne. "Projekt planujemy zakończyć jeszcze w grudniu tego roku" - zapowiedział.

PERN przypomniał, że w ramach drugiego etapu rozbudowy swych pojemności magazynowych spółka buduje nowe zbiorniki również w bazach paliw Dębogórzu, Emilianowie, Rejowcu i Małaszewiczach, a na początku czerwca został oddany już do użytku zbiornik w bazie w Koluszkach. "Łącznie da to 222 tys. metrów sześc. dodatkowej pojemności" - zaznaczył PERN.

Reklama

Spółka podała przy tym, że obecnie trwają również przygotowania do trzeciego etapu rozbudowy baz paliwowych. Wskazała przy tym, że "stopień jego realizacji będzie zależny od sytuacji rynkowej, konsumpcji paliw i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami".

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

W maju PERN informował, że w tym roku na Program Megainwestycji, ujęty w strategii tej spółki do 2022 r., przeznaczy blisko 550 mln zł. PERN wyjaśniał wówczas, że Program Megainwestycji, oprócz budowy nowych zbiorników na paliwa, a także na ropę naftową, obejmuje również budowę dodatkowej, rewersyjnej nitki ropociągu na trasie Płock-Gdańsk oraz budowę rurociągu produktowego z Boronowa do Trzebini.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł.