“Rozpoczęliśmy emisję 5-cio letnich obligacji korporacyjnych o wartości 1 mld zł, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem rynku, z dużą nadsubskrypcją. Widać, że nasze papiery są wysoko oceniane. Myślimy o kontynuowaniu działań związanych z tą formą finansowania naszych inwestycji” - poinformował.

“Myślimy również o zielonych obligacjach, przygotowujemy się do tego procesu, jest wielkie zainteresowanie nawet dużych podmiotów finansowych pozaeuropejskich” - dodał.

Szewczak przypomniał, że PKN Orlen wypłacił akcjonariuszom za rok 2019 dywidendę w wysokości 400 mln zł.

“W naszych koncepcjach rozwojowych 2021 roku przewidujemy podtrzymanie tej decyzji o 3,5 zł wypłacie dywidendy w tej wysokości za rok 2020” - powiedział Szewczak.