"Enea Nowa Energia zarządza obecnie 26 instalacjami OZE Grupy Enea. Chcąc zwiększać udział grupy w krajowym rynku zielonej energii, spółka zamierza pozyskiwać kolejne źródła odnawialnej energii i rozwijać inwestycje w farmy fotowoltaiczne na dzierżawionych gruntach" - czytamy w komunikacie.

Grupa Enea poszukuje gruntów inwestycyjnych, które będą spełniać następujące warunki:

- powierzchnia od 2 ha do100 ha;

- klasa gruntu wyłącznie IV-VI, teren niezalesiony;

- grunty nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z zapisami dopuszczającymi pozyskiwanie energii z OZE;

- nieruchomości zlokalizowane poza wszelkimi formami ochrony przyrody oraz poza terenem zalewowym;

- bliska odległość od linii średniego napięcia (SN) lub Głównego Punktu Zasilania (GPZ), podano także.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)