Jak wyliczył URE, łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych przez wytwórców w mikroinstalacjach wyniosła 1,15 TWh. Dla porównania, roczne zużycie w Polsce jest na poziomie 170 TWh.

Jak podkreśla Urząd, dynamika wzrostu wolumenu energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich mikroinstalacjach w okresie 2018/2019 wyniosła około 122 proc., natomiast dla 2019/2020 – tu już blisko 211 proc.

Reklama

W zeszłym roku energię produkowało niemal 460 tys. mikroinstalacji, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW. Prawie 459 tys. były to instalacje fotowoltaiczne, innych typów było zaledwie 493. 452 tys. instalacji eksploatowali prosumenci, wprowadzając do sieci dystrybucyjnych nieco ponad 1,1 TWh energii elektrycznej.

W 2020 roku nastąpił także wzrost o 17 pkt proc. udziału energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w łącznej ilości energii oddanej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. Udział ten w kolejnych latach rósł, od niemal 78 proc. w roku 2018 osiągając ponad 95 proc. na koniec 2020 r.

„Dane prezentowane w naszym raporcie jednoznacznie wskazują, że generacja energii w zielonych mikroźródłach przyrasta w ogromnym tempie. Ich moc zainstalowana w przeciągu trzech lat wzrosła blisko dziesięciokrotnie” – zauważył Prezes URE Rafał Gawin.

Jak ocenił, „wydaje się, że rola tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju może rosnąć, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, na którym pojawiają się nowe podmioty, jak chociażby obywatelskie społeczności energetyczne, prosumenci, a z czasem - gdy rozwiną się usługi elastyczności- także fleksumenci”.

Zgodnie z prawem mikroinstalacje to instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Prawo energetyczne daje mikro i małym instalacjom OZE preferencje przy formalnościach - m.in. łatwiejsze przyłączenie do sieci, brak koncesji; zwolnienie małych instalacji z kosztów bilansowania handlowego. Dodatkowo wyznaczony na danym terenie sprzedawca – tzw. sprzedawca zobowiązany - obowiązany jest odkupić od takiego wytwórcy energię.

Prosumenci dodatkowo korzystają z tzw. systemu opustów. Prosument posiadający instalację o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci może odebrać za darmo 0,8 kWh.