Węgiel w Polsce jest na wygranej pozycji, względem konkurującego z nim gazu. Ceny węgla wzrosły, tak jak zapotrzebowanie na niego. Czy to oznacza, że plany inwestycyjne związane z transformacją m.in. Tauronu będą odkładane?

Ani nie będą odkładane, ani nie będą przyspieszane. Program wydzielania spółek węglowych do Skarbu Państwa jest kontynuowany. Proces transformacji, czyli wydzielenia aktywów wytwórczych węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest kontynuowany – powiedział wiceprezes Tauron Polska.

Co będzie głównym wyzwaniem dla koncernu po wydzieleniu węgla?

Tauron zamierza przyspieszyć zeroemisyjne inwestycje. Będziemy ze zwiększoną mocą kontynuować Zielony Zwrot – powiedział Jerzy Topolski.

Reklama