Jako kolejne źródło finansowania firmy wskazują na produkty bankowe - 43%, a ok. 1/4 ankietowanych firm zamierza sięgnąć po fundusze unijne przy finansowaniu swoich podstawowych inwestycji.

"Chcieliśmy również sprawdzić, czy przedsiębiorstwa miały już doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy UE i jedna trzecia z nich zadeklarowała, że ma na ten temat obszerną wiedzę i aktywnie korzysta z niej w praktyce. Z kolei 23% firm ma niewielkie doświadczenie ze środkami unijnymi, ale jednocześnie nie odczuwają potrzeby doskonalenia się w tym obszarze. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą nie być świadome, jakie korzyści niesie ze sobą Plan Odbudowy dla Europy" - powiedział członek zarządu ds. bankowości korporacyjnej DNB Bank Polska Marcin Prusak, cytowany w komunikacie.

Najrzadziej wybieraną formę finansowania inwestycji stanowią emisja akcji i obligacji - takie instrumenty planuje wykorzystać od 3% do 13% firm, podano również.

Wśród badanych firm najczęściej wskazywanymi priorytetami strategicznymi na najbliższe lata są rozwój firmy poprzez wejście na nowe rynki, digitalizacja oraz wdrażanie nowych inwestycji, podał DNB Bank Polska.

Sceptyczni wobec Planu Odbudowy dla Europy

"Wśród ankietowanych przedsiębiorstw wyraźny jest sceptycyzm dotyczący Planu Odbudowy dla Europy. Jedynie w przypadku inicjatywy 'Zwiększenie mocy' więcej niż połowa ankietowanych przedsiębiorstw wskazała, że może się ona przyczynić do rozwoju firmy. Priorytet ten zakłada rozwój czystych technologii, a więc wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym promowany przez Unię Europejską wodór" - czytamy dalej.

Badanie wykazało, że przedsiębiorcy w najbliższym czasie planują wdrożyć rozwiązania z zakresu robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych (48%), big data (28%), a także przejście do chmury (18%).

W obszarze środowiska - najczęściej planowanym nowym działaniem przez firmy jest zmiana w kierunku korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz rozwój nowych produktów i usług, przyjaznych środowisku. O takich zamiarach opowiedziało 50% firm, podano również.

"Aż 62% firm odczuło nieznaczne negatywne skutki sytuacji epidemiologicznej, zdaniem 26% pandemia poważnie zagroziła funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, 7% nie odczuło żadnych skutków, a 5% doświadczyło takich, które zagrażały stabilności firmy. Warto jednak zaznaczyć, że nasi klienci to duże firmy, często z branż, które dzięki swojemu profilowi działalności stały się beneficjentami pandemii. COVID-19 w większym stopniu wpłynął na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa" - podsumował prezes DNB Bank Polska Artur Tomaszewski.

Plan Odbudowy dla Europy (European Recovery Program - ERP), określany jako Nowy Plan Marshalla, ma pomóc państwom członkowskim UE przywrócić konkurencyjność po okresie pandemii i restrykcji, jednocześnie kładąc nacisk na przyspieszenie transformacji cyfrowej i ekologicznej. Co najmniej 37% wydatków w planie odbudowy każdego kraju ma być związane z klimatem, a 20% z transformacją cyfrową, podał DNB Bank Polska.

Badanie "Kierunki 2021. Nowy Plan Marshalla. Odbudowa polskiej gospodarki po COVID-19" przeprowadzone zostało wśród klientów DNB Bank Polska - głównie dużych firm z różnych branż gospodarki: energii odnawialnej, FMCG, handlowej, usługowej, motoryzacyjnej i przemysłu przetwórczego, TMT (telekomunikacja, media, technologie). Ankietowanych zapytano o wpływ pandemii COVID-19 na warunki prowadzenia biznesu.