Największą grupę (57 proc.) tworzą przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie transformacji cyfrowej. Średnio, jak dotąd, udało im się wdrożyć zaledwie jedną z dziewięciu analizowanych technologii (średnia = 0,95). Najczęściej było nią oprogramowanie umożliwiające cyfrową komunikację wewnątrz firmy (29 proc.). Firmy te dość często wykorzystują też media społecznościowe do rekrutacji pracowników (22 proc.) lub promocji (20 proc.).

Co czwartą firmę (27 proc.) można zaliczyć do klastra cyfrowych adaptatorów, którzy przeciętnie mają zaimplementowane więcej niż dwa rozwiązania (średnia = 2,53). Stosunkowo najmniejszą grupę firm (16 proc. ogółu) stanowią tzw. liderzy cyfryzacji, a więc firmy, które przeciętnie mają wdrożone ponad cztery z rozważanych rozwiązań cyfrowych (średnia = 4,36). Technologie wybierane przez firmy wykluczone i adaptatorów cyfrowych są wśród liderów cyfryzacji standardem - stosuje je od 76 proc. do 83 proc. firm z tego skupienia (w zależności od technologii).

Stopień cyfryzacji według branż

Reklama

"Cyfryzacja firm stwarza szerokie możliwości wzrostu gospodarczego w skali makro, ale także przekłada się na wyniki konkretnych przedsiębiorstw. Firmy doskonale to wiedzą - co drugi przedsiębiorca deklaruje, że jego firma będzie musiała wdrożyć nowe technologie cyfrowe, żeby utrzymać konkurencyjność. Badanie wykazało, że najwięcej do zrobienia mają mikroprzedsiębiorstwa" - podkreślił ekspert BGK ds. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw Ksawery Stojak, cytowany w materiale.

Stopień wdrożenia rozwiązań cyfrowych zależy także od branży, co pośrednio wiąże się ze strukturą poszczególnych sektorów i ich cyfrowymi potrzebami. Ponadprzeciętne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych widoczne jest w przypadku działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, a także w hotelarstwie i gastronomii oraz w handlu. Niski stopień wykorzystania technologii cyfrowych uwidacznia się w firmach zajmujących się transportem i gospodarką magazynową, działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz rynkiem nieruchomości.

Wciąż istnieją przeszkody

Przedsiębiorcy z sektora MŚP spodziewają się raczej pozytywnych konsekwencji cyfryzacji. Widzą jednak pewne wyzwania w samym procesie transformacji. Najczęściej wskazywaną przeszkodą w cyfryzacji polskich MŚP okazała się niedostateczna liczba pracowników IT na rynku (43 proc. wskazań). Podobnie istotnym problemem jest brak odpowiednich możliwości finansowania niezbędnych inwestycji (41 proc.), podano także.

"Pomimo powszechnej wiedzy o pozytywnym wpływie transformacji cyfrowej nadal co piąta firma nie wykorzystuje technologii do zwiększenia swojej efektywności. Ograniczony dostęp do finansowania to jedna z najczęściej wymienianych barier w procesie transformacji cyfrowej MŚP. Co ciekawe, odpowiedzi przedsiębiorców wskazują, że problem ten dotyka w takim samym stopniu wszystkich badanych firm, bez względu na ich wielkość. Sugeruje to konieczność lepszego dostosowania wsparcia finansowego do potrzeb związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych w MŚP" - podsumował Ksawery Stojak.

(ISBnews)