"Obserwowaliśmy ostatnie pięć lat od czasów kryzysów i pojawienia się inflacji i zauważyliśmy, co jest szeroko dyskutowane w literaturze, koncepcję 'greedflation' - czyli zwiększenia zysków w systemie, kosztem płac. Są różne opinie na ten temat - czy to jest przejściowe, czy nie. Niewątpliwie, patrząc na udział płac w PKB, to on spadł. Udział zysków jest udziałem nie tylko czystych zysków - ale również jest to znaczny wzrost marż. W Polsce marże wzrosły średnio dwukrotnie - teraz trochę spadły i czekamy na nowy stan równowagi. Zobaczymy jak nowe marże ukształtują się przy stabilizacji cen" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji "Narodowy Bank Polski - nowy horyzont".

W styczniowym wywiadzie z ISBnews członek RPP Henryk Wnorowski oceniał, że w sektorze przedsiębiorstw nie ma już oczekiwań na dalszy wzrost marż; według niego, skończyły się możliwości ponadprzeciętnego marżowania, poza przypadkami przedsiębiorców działających w niszach, w których konkurencja jest ograniczona.

(ISBnews)