W poniedziałek węgierski Główny Urząd Statystyczny (KSH) opublikował drugi odczyt danych dotyczących bilansu handlu zagranicznego kraju w lipcu 2022 roku. Według nich deficyt w lipcu 2022 roku osiągnął 1,3 mld euro, czyli o 1,1 mld euro więcej niż za ten sam okres w roku poprzednim. W pierwszym odczycie na początku września KSH informował o deficycie na poziomie 1,15 mld euro, czyli mniejszym o prawie 150 mln w porównaniu z danymi najnowszego odczytu.

„Same zmiany w wielkości wymiany handlowej nie są odpowiedzią na tak duże pogorszenie się bilansu handlowego” – zauważył Oblath. „Pamiętajmy, że mówimy tu tylko o wymianie towarowej, a mamy jeszcze eksport i import usług, których te statystyki nie obejmują. Węgry tradycyjnie mają nadwyżkę w handlu usługami, więc ogólny deficyt handlowy nie będzie tak wielki, jak pokazują dane wymiany towarów, ale i tak deficyt będzie bardzo duży” – dodał.

„Krótko mówiąc, będziemy mieć duży deficyt, który będzie musiał być pokryty albo przez zwiększenie długu zagranicznego, albo przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne” – skonkludował Oblath.

Reklama

Podany w poniedziałek przez KSH deficyt w handlu zagranicznym Węgier to największa wartość spośród kolejnych trzynastu deficytowych miesięcy w handlu zagranicznym. Wcześniej oparta na eksporcie węgierska gospodarka do czerwca 2021 roku odnotowywała wyraźne nadwyżki handlowe.

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)