Cztery projekty Grupy Azoty otrzymają łącznie blisko 21 mln zł z NCBR


Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Łączna wartość dofinansowania to 20,95 mln zł.
Wspólny projekt Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (lider) i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach dotyczy opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i nawozów wieloskładnikowych (NPK). Celem jest wolniejsze uwalnianie składników pokarmowych do gleby, a tym samym zwiększenia ich wykorzystania przez rośliny. Nawozy otoczkowane będą też ulegały degradacji w środowisku glebowym w ciągu maks. 48 miesięcy. Kluczową korzyścią z realizacji projektu, jak i wdrożenia jego wyników do działalności przemysłowej, będzie pozytywny wpływ na
środowisko. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 3,8 mln zł, poinformowano.
Kolejny projekt z obszaru nawozów, "Specjalistyczne produkty nawozowe na bazie saletrosiarczanu amonu z funkcjonalnymi dodatkami", realizowany przez Grupę Azoty uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,95 mln zł. Celem projektu jest opracowanie nowych nawozów, które
zostaną wzbogacone w dodatki zapewniające optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, co zwiększy skuteczność przyswajania azotu, wpłynie korzystnie na zdrowotność roślin uprawnych i zmiany właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych gleb, zaznaczono.
Dwa kolejne projekty realizuje Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn: "Opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru
odpadowego" uzyskało 11,7 mln dofinansowania NCBR, a "Opracowanie innowacyjnego procesu otrzymywania gamy estrów wobec katalizatora w postaci cieczy jonowek" - 2,5 mln zł, wymieniono także.
"Badania, rozwój i innowacje są jednym z kluczowych elementów strategii realizowanej przez Grupę Azoty. Nasze projekty badawcze i inwestycyjne przesuwają nas z pozycji producenta prostych chemikaliów bazowych w kierunku bardziej zaawansowanych, wysokomarżowych
produktów specjalistycznych. Przeznaczamy duże nakłady na rozbudowę własnego zaplecza naukowo-badawczego, ale współpracujemy też z zewnętrznymi jednostkami badawczymi, naukowymi i startupami" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)