Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 56,5 tys. ton w kwietniu 2020 r. wobec 58,6 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.
"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 56,5 tys. ton, co oznacza spadek w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 2,1 tys. t (-4%), przy wzroście produkcji w Sierra Gorda o 1,2 tys. t (+27%) oraz spadku w KGHM Polska Miedź S.A. o 2 tys. t (-4%) i KGHM International LTD. o 1,3 tys. t (-21%)" - czytamy w komunikacie.
Produkcja srebra wyniosła 125,2 ton. Spadek o 2% jest konsekwencją niższej produkcji srebra w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A.
Produkcja TPM wyniosła 17 tys. troz, tzn. 2,9 tys. troz (-15%) poniżej poziomu zrealizowanego rok wcześniej z uwagi na mniejszy przerób koncentratów z importu w KGHM Polska Miedź S.A.
Produkcja molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów, co oznacza wyższy poziom w relacji do kwietnia 2019 roku o 0,3 mln funtów (+75%).
W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 230,6 tys. ton wobec 231,3 tys. ton rok wcześniej.
"W okresie styczeń-kwiecień 2020 roku produkcja i sprzedaż w segmencie KGHM Polska Miedź S.A. kształtowała się na poziomie, bądź powyżej wielkości założonych w budżecie na ten okres. Dobre wyniki w zakresie produkcji miedzi i złota zanotowano w Sierra Gorda. Budżet produkcji i sprzedaży miedzi nie został wykonany jedynie w KGHM International Ltd. W relacji do wolumenu zrealizowanego w analogicznym okresie 2019 roku produkcja kształtowała się na podobnym lub wyższym poziomie we wszystkich pozycjach z wyjątkiem molibdenu" - czytamy także w komunikacie.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)