Jednocześnie spółka zawarła z Haitong Bankiem oraz mBankiem (i) umowę mandatową, na podstawie której Haitong Bank oraz mBank podjęły się procesu organizacji emisji obligacji, (ii) umowę agencyjną, która precyzuje role pełnione przez Haitong Bank i mBank w związku z procesem emisji obligacji oraz (iii) umowę gwarantowania, na podstawie której Haitong Bank i mBank gwarantują objęcie obligacji na zasadach tam wskazanych, podano.

"Celem emisji obligacji będzie spłata istniejącego zadłużenia kredytowego spółki, a środki, które nie zostaną wykorzystane na taką spłatę, zostaną przeznaczone na inwestycje rozwojowe spółki, a tymczasowo (do dnia realizacji takich inwestycji) zasilą jej kapitał obrotowy" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 733 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)