Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 116,9 mln zł a wynik EBITDA sięgnął 330,6 mln zł, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 046,6 mln zł.

Reklama

"W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki" - czytamy dalej.

Produkcja węgla handlowego w I poł. 2021 r. wyniosła 4,9 mln ton, a sprzedaż 4,6 mln ton.

"Największy wpływ na wyniki finansowe w 1H 2021 miał poziom sprzedaży węgla, porównywalny z poziomem osiągniętym w tym samym okresie roku 2019 (4.8 mln ton). Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian, w okresie wzmożonego popytu na węgiel" - czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka zaplanowała publikację wyników za I półrocze na 16 września 2021 r.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)