"Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisała umowy wykonawcze do zobowiązań offsetowych z Raytheon Missiles & Defense (RMD) w ramach programu offsetowego, dotyczącego pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu Wisła. PGZ podpisała również umowy licencyjne z Northrop Grumman (NG), partnerem RMD w programie Wisła" – poinformowano we wspólnym komunikacie.

Umowy są wynikiem negocjacji prowadzonych przez Konsorcjum PGZ-Wisła z Raytheon Missiles & Defense oraz Northrop Grumman. Polska Grupa Zbrojeniowa jest głównym offsetobiorcą w pierwszej z dwóch zakładanych faz programu Wisła, którego podstawą mają być zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot.

Umowy obejmują 11 zobowiązań offsetowych. Dotyczą one przede wszystkim przekazania zdolności związanych bezpośrednio z projektem Wisła, w tym pomocy technicznej i szkoleniowej niezbędnej do "poszerzenia zdolności projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych". "Dzięki temu program modernizacji obrony powietrznej i przeciwrakietowej znacznie przyspieszy. Umowy wejdą w życie po ich podpisaniu przez przedstawicieli rządu" – zapowiedziano w komunikacie.

"Dzięki zaangażowaniu i współpracy stron z MON udało się nam się dokonać przełomu i zamknąć negocjacje dotyczące zobowiązań offsetowych z naszymi partnerami" – powiedział prezes PGZ Sebastian Chwałek. "Chcę podkreślić, że w dobrym partnerstwie strony zawsze znajdą sposób na osiągnięcie porozumienia gwarantującego obopólne korzyści. Owocna współpraca z Raytheon Missiles & Defense i Northrop Grumman to kolejny ważny krok na drodze do budowania silnych relacji pomiędzy krajowymi firmami i rozwoju potencjału Sił Zbrojnych RP" – dodał.

Reklama

"Zaangażowanie Raytheona w celu dotrzymania naszych zobowiązań offsetowych wobec Polski było i jest niezmienne, a dzięki naszej regularnej współpracy z MON i PGZ udało się doprowadzić do tego korzystnego rozstrzygnięcia w postaci finalizacji umowy, która tworzy konkretne, znaczące perspektywy dla polskiego przemysłu" – powiedziała dyrektor programu Patriot dla Polski w firmie Raytheon Shawn Rantas. "Dzięki zbudowanym już przez nas relacjom z polskimi dostawcami i tej umowie, możliwe będzie jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału i kompetencji polskiego przemysłu w celu zapewnienia sukcesu programu Wisła. Jesteśmy chętni, aby przejść do przodu do realizacji" – zadeklarowała.

"Umowa z PGZ jest wyrazem starań firmy Northrop Grumman mających na celu zwiększanie suwerennego potencjału polskiego przemysłu w ramach programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP" - powiedziała wiceprezes i dyrektor generalna działu Combat Systems and Mission Readiness w Northrop Grumman Christine Harbison. "Zamierzamy ściśle współpracować z PGZ i innymi należącymi do konsorcjum licencjobiorcami objętymi programem offsetowym dla Wisły, dążąc do osiągnięcia przez Polskę celów wyznaczonych w jej programie modernizacji obrony powietrznej i przeciwrakietowej+" - zadeklarowała.

Zobowiązania offsetowe Raytheon Missiles & Defense będą realizowane przy udziale siedmiu z 14 spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ-Wisła. Umowy licencyjne Northrop Grumman z PGZ są częścią całościowego programu offsetowego dla projektu, zarządzanego przez Raytheon Missiles & Defense.

Zgodnie z umową Northrop Grumman zapewni Konsorcjum PGZ-Wisła wsparcie techniczne i szkoleniowe w celu rozwoju zdolności inżynieryjnych i produkcyjnych na rzecz wsparcia systemu zarządzania IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System), opracowanego we współpracy z armią amerykańską, który jest kluczowym elementem programu Wisła. Polska zakupiła IBCS w 2018 r. w ramach procedury Foreign Military Sales od rządu USA.

Konsorcjum PGZ-Wisła, które odpowiada za realizację programu po stronie Grupy Kapitałowej PGZ, składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., Mesko S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Ponadto część niewymienionych wyżej spółek z Grupy PGZ bierze udział w programie jako poddostawcy.

Program Wisła dotyczy pozyskania zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu wraz z sieciocentrycznym systemem łączności i dowodzenia. W pierwszej fazie programu Polska zakupi dwie baterie (16 wyrzutni) systemu Patriot z pociskami PAC-3 MSE oraz systemem IBCS. Komponenty baterii, w tym wyrzutnie, są obecnie produkowane w przedsiębiorstwach wchodzących w skład PGZ.

Międzyrządową umowę na zakup baterii Patriot podpisano pod koniec marca 2018 r. Jej wartość wyniosła 4,75 mld dolarów. Wartość offsetu towarzyszącego zakupowi wyniosła 950 mln zł, z tego ponad 224 mln zł przypadły na umowę ofsetową z korporacją Raytheon. Rozmowy w tej sprawie przedłużały się, na początku 2020 r. powołano zespół, który mial przygotować zmiany dotyczące zakresu i przedmiotu offsetu oraz niektórych offsetodawców; przed rokiem rozmowy znalazły się w impasie. Firma Raytheon zapewniała, że negocjacje offsetowe nie wpływają na współpracę ze spółkami wchodzącymi w skład polskiego konsorcjum uczestniczącego w produkcji elementów systemu dla Polski.

Na dwie baterie dla Polski mają się złożyć m.in. cztery radary, 16 wyrzutni i 208 pocisków PAC-3 MSE produkowanych przez koncern Lockheed Martin. Pierwsze wyrzutnie wyprodukowane w HSW mają być gotowe jesienią; w tym roku lub na początku przyszłego Raytheon zapowiada przekazanie rządowi USA pierwszej baterii Patriot dla Polski.(PAP)

autor: Jakub Borowski