Ustawa zmienia termin wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, które zawarte są w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach - podała Kancelaria Prezydenta RP.

Termin określony obecnie na dzień 1 stycznia 2021 r. zostanie zastąpiony terminem 1 stycznia 2023 r. - czytamy w komunikacie.

Tym samym do dnia 1 stycznia 2023 r. wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego będzie dozwolone - dodano.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.(PAP)