23 grudnia 2021 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 akcji Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zarząd Netii ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje spółki wysokości 4,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)