"Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w I kw. 2022 roku o 11 tys., tj. 4% w ujęciu rocznym. Na koniec marca, 67% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych. Wskaźnik ARPO z usług konwergentnych wyniósł 113,7 zł, co oznacza dalszy wzrost (+3,7% w ujęciu rocznym), będący wynikiem strategii nastawionej na wartość oraz rosnącego udziału usług światłowodowych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w I kw. 2022 r. o 9 tys., tj. 1,6% r/r. Przyczynił się do tego duży przyrost bazy klientów usług światłowodowych, która dzięki 54 tys. przyłączeń netto w pierwszym kwartale zwiększyła się o 28% r/r.

"Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął już 36%. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie dostępu szerokopasmowego wzrósł o 3,7% w ujęciu rocznym, do poziomu 61,0 zł. Do wzrostu tego wskaźnika przyczyniły się dwa kluczowe czynniki: podwyżki cen oraz rosnący udział klientów światłowodowych. Klienci tych usług generują najwyższy średni przychód na ofertę, głównie ze względu na większy udział usługi telewizyjnej, rosnącą popularność wyższych prędkości usługi oraz rosnący udział klientów z domów jednorodzinnych (gdzie cena usługi jest wyższa w celu pokrycia wyższego kosztu budowy sieci)" - czytamy dalej.

W I kw. br. liczba aktywacji netto komórkowych abonamentowych usług głosowych wyniosła 82 tys., co było odzwierciedleniem dobrych wyników zarówno wszystkich marek konsumenckich (Orange, Nju Mobile i Flex) jak i na rynku biznesowym. W I kw. 2022 roku wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych wzrósł w ujęciu rocznym o 2,9% wobec spadku o 2,9% w analogicznym okresie 2021 roku, co było efektem strategii cenowej ukierunkowanej na wartość oraz odbudowy przychodów z roamingu po zniesieniu obostrzeń pandemicznych, wskazał też operator.

"Baza klientów usług przedpłaconych zwiększyła się w pierwszym kwartale aż o 307 tys., osiągając prawie 5,3 mln. Ten wyjątkowy wzrost wynikał z naszej dedykowanej oferty usług na kartę dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych zwiększył się o 3,4% w wyniku strategii ukierunkowanej na wartość oraz rosnącego udziału klientów z nielimitowanymi pakietami rozmów i SMS-ów. Pod koniec kwartału wskaźnik ARPO z tych usług uległ nieznacznemu rozwodnieniu w związku z ofertą bezpłatnych starterów dla uchodźców" - napisano dalej.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w pierwszym kwartale wyniosła 62 tys., utrzymując się na podobnym poziomie co w poprzednim kwartale, i odzwierciedlała niekorzystne trendy strukturalne na rynku, podano także w informacji.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)