W poniedziałkowym komunikacie Tauron przypomniał, że był jedyną grupą energetyczną realizującą budowę sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Koncern poinformował o uzyskaniu kolejnego dofinansowania - w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - na „zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”. Projekty Taurona w zakresie KPO mają być realizowane do połowy 2026 r. Docelowo mają objąć 450 miejscowości w 58 gminach na południu Polski.

„Dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy pozwoli na budowę sieci światłowodowej na obszarach, w których nie byłoby to możliwe komercyjnie” - wyjaśnił, cytowany w informacji Taurona, jego prezes Paweł Szczeszek. Podał, że łączna kwota dofinansowania w ramach KPO to ponad 85 mln zł.

„Budowa sieci światłowodowej to jeden z nowych biznesów rozwijanych przez Taurona, który jest dobrym przykładem synergii uzyskiwanej dzięki współpracy wewnątrz Grupy. Poszerzając portfolio usług, optymalnie wykorzystujemy istniejące już zasoby, dywersyfikując tym samym źródła przychodów” - wyjaśnił Szczeszek.

Reklama

Z końcem 2022 r. Tauron zakończył budowę infrastruktury światłowodowej w ostatnim z siedmiu dotychczasowych obszarów konkursowych w ramach projektu POPC. Przedsięwzięcie było realizowane w siedmiu obszarach: krakowskim C i tarnowskim B, katowickim i tyskim, rybnickim, sosnowieckim, oświęcimskim, wałbrzyskim A oraz wałbrzyskim B.

Kolejne projekty Taurona, realizowane teraz z dofinansowaniem ze środków KPO, obejmują trzy obszary: kłodzko-ząbkowicki, świdnicko-wałbrzyski oraz pszczyńsko-tyski.

Koncern uściślił, że zgodnie z regulaminem konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyznaczyło do obowiązkowego podłączenia ponad 24 tys. lokali, w tym gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz użytkowników wymagających usług o najwyższych parametrach (SED - Socio-Economic Driver). Dodatkowo, w ramach inwestycji własnych, planowane jest podłączanie kolejnych gospodarstw domowych.

W ramach inwestycji wspartej z KPO powstać ma ponad 2 tys. km nowoczesnej sieci światłowodowej w technologii xPON, która włączona zostanie do istniejącej już infrastruktury grupy Tauron. Dla mieszkańców dostępne będą przepływności od 300/100Mbps do 1000/200Mbps, a dla punktów SED łącza symetryczne 1000/1000Mbps.

Jak ocenił wiceprezes spółki Tauron Obsługa Klienta Leszek Chwalik, wyzwaniem projektu jest bardzo krótki czas realizacji.

„Prace ruszyły już pełną parą: aktualnie przygotowujemy postępowania, które wyłonią generalnych wykonawców. Liczymy, że przy pełnym zaangażowaniu naszych pracowników i kontrahentów, powtórzymy sukces z poprzednich lat, kiedy to zrealizowaliśmy zgodnie z harmonogramem siedem projektów POPC” - zaznaczył Chwalik.

Obecnie z zasięgu sieci światłowodowej Taurona jest 126 tys. gospodarstw domowych w 900 miejscowościach. Jest to efekt realizacji projektu POPC (z budżetem 278 mln zł i kwotą unijnego dofinansowania 186 mln zł) i następnie komercyjnego dogęszczania sieci.

Realizowany przez Tauron projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała dotychczas 30 Mb/s.(PAP)

autor: Mateusz Babak