Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Master Pharm miał 12,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. (wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy po czterech kwartałach 2019 roku wyniosły 71,22 mln zł, wobec 74,64 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku, odnotowując spadek o 3,42 mln zł, tj. spadek o 4,6%. Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej grupy po czterech kwartałach 2019 roku wyniósł 9,1 mln zł, wobec 13,59 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku, odnotowując spadek o 4,49 mln zł, tj. spadek o 33%. Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto grupy po czterech kwartałach 2019 roku wyniósł 8,91 mln zł, wobec 13,59 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku, odnotowując spadek o 4,68 mln zł, tj. spadek o przeszło 34%. Skonsolidowany szacunkowy wynik netto grupy po czterech kwartałach 2019 roku wyniósł 12,61 mln zł, wobec 10,74 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku, odnotowując wzrost o 1,87 mln zł, tj. wzrost o przeszło 17%" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym szacunkowy wynik netto Master Pharm w 2019 r. wyniósł 9,62 mln zł wobec 10,58 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza spadek o 0,96 mln zł, tj. o ponad 9%.

"Pomimo wzrostu przychodów emitenta na poziomie jednostkowym o 1%, nadal odnotowany zostaje spadek przychodów na poziomie grupy o blisko 5%, do czego [...] przyczyniły się niższe przychody w czwartym kwartale 2019 r. spółki zależnej Avet Pharma. Spółka Avet Pharma była spółką zależną do dnia 23.12.2019 r., w którym to została sprzedana [...]. Na pogorszenie się wyniku brutto grupy największy wpływ ma pogorszenie wyników emitenta, będących pod presją rosnących kosztów działalności, a także strata z działalności spółki zależnej Avet Pharma, która wyniosła na koniec czwartego kwartału 2019 r. 5,96 mln zł. Wzrost wyniku netto grupy spowodowany jest uwzględnieniem wyniku na zbyciu Avet Pharmy w skonsolidowanym sprawozdaniu" - czytamy dalej.

Według spółki, wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam ma wpływ na wynik jednostkowy emitenta, nie mając wpływu na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej.

"Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym za 2019 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości" - zastrzegła spółka.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)