Zysk operacyjny wyniósł 905,6 mln zł wobec 2 254,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 939,5 mln zł wobec 3 020,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 671,8 mln zł w 2019 r. wobec 9 809,5 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 8 671,8 mln zł i były o 1 137,7 mln zł, tj. 11,6% niższe od osiągniętych w 2018 roku. Na niższy poziom uzyskanych przychodów wpływ miały przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży koksu o 773,9 mln zł tj. o 19,2%, węgla o 313,5 mln zł, tj. o 6,2%, oraz węglopochodnych o 132,6 mln zł, tj. o 31,7%. Niższe przychody ze sprzedaży koksu wynikają zarówno z niższego o 17,1% wolumenu sprzedaży jak i niższej o 2,1% średniej ceny sprzedaży, natomiast niższe przychody ze sprzedaży węgla spowodowane są niższym o 6,7% wolumenem sprzedaży oraz niższą o 3,6% średnią uzyskaną ceną węgla koksowego. Niższe przychody ze sprzedaży węglopochodnych wynikają z niższej średniej ceny sprzedaży smoły (o ok. 32%) oraz benzolu (o ok. 20%). W analizowanym okresie odnotowano wyższy poziom przychodów z pozostałej działalności w porównaniu do 2018 roku o 82,3 mln zł, tj. o 30,1% co jest między innymi efektem ujęcia przychodów nabytej spółki PBSz za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku" - czytamy w raporcie.

Nakłady na inwestycje w ujęciu memoriałowym wyniosły 2 399,7 mln zł w 2019 r. wobec 1 668,6 mln zł rok wcześniej. W ujęciu gotówkowym nakłady wyniosły 2 170,8 mln zł wobec 1 259 mln zł rok wcześniej.

W samym IV kw. 2019 r. JSW odnotowała 54,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 1 810,4 mln zł przychodów. Wynik EBITDA za IV kw. wyniósł 254,3 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 330,41 mln zł wobec 1 418,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.