Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski zamierza zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę ok. 30% jednostkowego zysku za 2019 rok, podał bank.
"Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2019. Niemniej jednak bank nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia dywidendowego KNF za 2019 rok potwierdzającego możliwość wypłaty takiej dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową banku, jak i jego plany rozwoju, podkreślono.
"• Wymogi KNF wobec ING BSK na potrzeby wypłaty dywidendy za 2019 rok do 50% zysku netto:
- Tier 1 > 11,955%
- łączny współczynnik kapitałowy > 13,955%
• Adekwatność kapitałowa ING BSK na koniec 2019 roku (Tier 1 oraz łączny współczynnik kapitałowy):
- dane jednostkowe, odpowiednio 15,69% i 18,36%
- dane skonsolidowane, odpowiednio 14,47% i 16,93%" - czytamy w prezentacji wynikowej.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)