Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji odnotowały 885,91 mln zł jednostkowej straty netto po trzech kwartałach 2019 r. wobec 34,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 867,84 mln zł wobec 70,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 391,93 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 855,5 mln zł rok wcześniej.
"W ocenie zarządcy w perspektywie kolejnego, IV kwartału, w związku z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz koniecznością przeprowadzenia oceny prawidłowości oszacowania wartości godziwej aktywów, należy spodziewać się korekt w tym zakresie. Jednakże przeprowadzenie oszacowania i ocena wpływu tego, i innych czynników na osiągane wyniki przez spółkę, będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu analizy kopii dokumentacji księgowej udostępnionej przez Prokuraturę Regionalną na podstawie zarządzenia o częściowym udostępnieniu dokumentacji z dnia 20 września 2019 roku (wpływ do zarządcy w dniu 25 września 2019 roku)" - podano w raporcie .
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)