Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 5,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,89 mln zł wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,08 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 264,85 mln zł rok wcześniej.
"W III kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 331 075 tys. zł i w porównaniu do III kwartału 2018 roku wzrosły o 66 227 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 7 124 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13 748 tys. zł). Grupa kapitałowa w III kwartale 2019 roku zanotowała stratę netto [ogółem] w kwocie 5 344 tys. zł (w III kwartale 2018 roku strata netto wyniosła 3 682 tys. zł). Wpływ na wyniki grupy kapitałowej mają w dalszym ciągu wzrost cen materiałów i usług podwykonawców, co powoduje, że marża na realizowanych kontraktach długoterminowych zawartych 2-3 lata temu jest niższa od zakładanej" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 926,01 mln zł w porównaniu z 683,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 14,06 mln zł wobec 22,78 mln zł straty rok wcześniej.
Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)