Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana. Oferowana cena zakupu wynosi 1 zł za sztukę.

"Przedmiotem oferty zakupu są akcje wyemitowane przez spółkę, w tym:
a) akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem PLELPO000016,
b) akcje zwykłe na okaziciela serii H mające formę materialną, nienotowane na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty oraz ofert sprzedaży, przyjmowaniu zapisów i zawarciu transakcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

"Termin ogłoszenia oferty: 19.09.2019 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji: 20.09.2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji: 03.10.2019 r.
Przewidywany termin transakcji nabycia akcji: 09.10.2019 r." - czytamy w harmonogramie.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)