Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów GPW i wrócić do notowań ciągłych. Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki.
Spółka przypomina, że w związku z zakwalifikowaniem jej akcji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do segmentu Lista Alertów:
1. przedstawiono do publicznej wiadomości informację o działaniach podejmowanych przez spółkę w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji jej akcji do segmentu Lista Alertów,
2. wskazano, że jeżeli - mimo podejmowania ww. działań - zarząd GPW dokona w przyszłych okresach kolejnych kwalifikacji akcji spółki do Listy Alertów, zostanie rozważone rozpoczęcie procesu scalania jej akcji.
"Szereg działań przedstawionych w ww. programie naprawczym i realizowanych w ramach przyjętych kierunków rozwoju na lata 2018-2020 pozwolił spółce na reorganizację oraz wprowadzenie nowego zintegrowanego modelu biznesowego grupy kapitałowej Mostostal Zabrze. Przełożyło się to na wyniki finansowe w okresie ostatnich pięciu kwartałów. Działania spółki i ich wpływ na kurs akcji został w części zniwelowany poprzez zewnętrzne czynniki niezależne od emitenta. Kurs akcji jest jedyną przesłanką kwalifikacji spółki do segmentu Lista Alertów (średnia wartość z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych na poziomie poniżej 0,5 zł), a zaliczenie do Listy Alertów stanowi znaczące ograniczenie dla części inwestorów. Obecna decyzja zarządu emitenta w sprawie scalenia akcji stanowi zatem realizację wcześniejszych założeń przedstawionych w punkcie 2 powyżej" - czytamy w komunikacie.
Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów i wrócić do notowań ciągłych. Powinno to zwiększyć płynność akcji spółki. Natomiast zwiększenie płynności w połączeniu z efektami kontynuacji działań w ramach przyjętych kierunków rozwoju na lata 2018-2020 w ocenie zarządu powinno prowadzić do stałego zwiększania atrakcyjności akcji Mostostalu Zabrze dla potencjalnych inwestorów, podsumowano.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)