Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - LUG odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EBITDA wyniosła 3,46 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej. Główny wpływ na wzrost indeksu miała poprawa marży brutto i utrzymanie niskiego tempa wzrostu kosztów sprzedaży, a także wzrost amortyzacji związany z zakończeniem inwestycji w Argentynie. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 8,2% i była wyższa o 1,6 pkt proc. w porównaniu z I kwartałem 2018 r. Zysk operacyjny w pierwszym okresie sprawozdawczym roku wyniósł 1,48 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem (wzrost o 82,7% r/r).-

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,05 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 35 mln zł rok wcześniej.
"Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 17,25 mln zł i był wyższy o 21,2% niż przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 41%, realizując cel strategiczny spółki, jakim jest utrzymanie poziomu 40% marży na sprzedaży" - czytamy w raporcie.
Bilans wyników w pierwszym kwartale potwierdza silną pozycję spółki na rynkach międzynarodowych. Przychody z zagranicy wzrosły w ciągu roku o 37,6% do 28,05 mln zł, podczas gdy przychody realizowane w Polsce okresowo spadły o 4,2% r/r do 14 mln zł, dodano w informacji.
"W branży budowlanej i oświetleniowej pierwsze miesiące roku są zazwyczaj okresem kontraktowania i zamykania inwestycji, których nie udało się dokończyć wraz z zakończeniem roku kalendarzowego. Pomimo tego I kwartał 2019 roku mogę zaliczyć do udanych. Nasze przychody wzrosły o 20,1% w stosunku do i tak wysokich wartości wypracowanych w I kwartale minionego roku. Nastąpił też znaczący wzrost sprzedaży eksportowej, przekroczyliśmy próg 66%, osiągając 28,05 mln zł przychodów z transakcji zagranicznych. Tym samym nieznacznie spadła sprzedaż krajowa (-4,2% w ujęciu r/r). To pokazuje postępującą internacjonalizację naszego biznesu, która w coraz większym stopniu uniezależnia nas od wahań koniunkturalnych na pojedynczych rynkach" - skomentował prezes wyniki Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.
LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)