Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 3,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I kwartale 2019 roku wynik netto wyniósł -3 595 tys. zł wobec -4 745 tys. zł straty netto w I kwartale 2018 roku. Na osiągnięcie takiego wyniku wpłynął wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 28%. Wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 2 320 tys. zł w stosunku do wyniku EBIT osiągniętego w I kwartale 2018 roku" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,58 mln zł wobec 5,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,2 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 125,05 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2019 roku Grupa Oponeo.pl sprzedała w sumie 603,6 tys. opon, czyli o 24% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Odnotowano także wzrost w zakresie sprzedaży felg. W I kwartale 2019 roku Grupa Oponeo.pl sprzedała 24,3 tys. felg (zarówno aluminiowych jak i stalowych), tj. o 25% więcej niż w I kwartale 2018 roku. Dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej jest efektem m.in. znaczącej pozycji rynkowej oraz szybkiego wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Analitycy rokują, że w 2019 roku wartość handlu internetowego w Polsce wyniesie około 50 mld zł. W ostatnich latach jego wartość przyrastała w tempie kilkunastu procent rocznie" - czytamy w raporcie.

Dzięki wzrostowi sprzedaży opon w I kwartale 2019 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 160,2 mln zł wobec 125,05 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 28%). Wzrost ten został zrealizowany mimo 3,5% spadku sprzedaży na całym rynku opon osobowych w Polsce, dodano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 7,6 mln zł wobec 6,83 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)