Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Awbudu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 14 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 28 mln akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego.
"Umowy objęcia akcji serii B1 zostaną zawarte nie później niż w dniu 31 maja 2019 r., ewentualnie oferty objęcia akcji serii B1 zostaną
złożone przez spółkę nie później niż do dnia 17 maja 2019 r., a przyjęte zostać powinny nie później niż do dnia 31 maja 2019 r. Akcje serii B1
powinny zostać opłacone w całości do dnia 31 maja 2019 r. Walne zgromadzenie wyraża jednocześnie przekonanie, iż z uwagi na sytuację
finansową spółki, proces oferowania akcji serii B1 powinien zostać rozpoczęty niezwłocznie" - czytamy w uchwale.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.
(ISBnews)