Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Polwax odstąpił od umowy zawartej z Orlen Projekt na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki Polwax S.A.", podała spółka. Polwax podał także w innym komunikacie, że zawarł porozumienie z ING Bankiem Śląskim, ustalające przejściowe zasady współpracy do 6 maja 2019 r., które jest kontynuacją procedury przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy z Orlen Projekt.
"Powyższą decyzję zarząd podjął z uwagi na liczne uchybienia wykonawcy w trakcie realizacji Inwestycji stanowiące rażące naruszenie postanowień umownych, w szczególności:
- istotne opóźnienie w realizacji prac względem terminów wyznaczonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wynoszące dla niektórych zadań objętych umową nawet 7 miesięcy,
- naruszanie procedury dotyczącej zgłaszania podwykonawców zgodnie z umową oraz brak płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
- realizowanie inwestycji przy pomocy podmiotów niezgłoszonych zgodnie z procedurą określoną w umowie oraz brak płatności na rzecz tych podmiotów" - czytamy w komunikacie.
Polwax podał także, że jest zobowiązany przedstawić ING Bankowi Śląskiemu (bankowi kredytującemu) oraz inżynierowi kontraktu (doradcy technicznemu) decyzję dotycząca odstąpienia od umowy z wykonawcą inwestycji w celu uzyskania ich stanowiska przed złożeniem oświadczenia wykonawcy.
W innym komunikacie Polwax poinformował, że zawarł porozumienie z ING Bankiem Śląskim ustalające przejściowe zasady współpracy do 6 maja 2019 r., które jest kontynuacją procedury przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy z Orlen Projekt. Spółka zobowiązała się przedstawić bankowi plan działania wraz z harmonogramem projektu inwestycyjnego.
"W powyższym okresie, tj. do dnia 6 maja 2019 r. bank będzie udostępniał finansowanie w granicach limitu kredytowego danego kredytu, określonego w walucie danego kredytu, a w szczególności nie będzie blokować spółce żadnych środków pieniężnych, będzie umożliwiać korzystanie z kredytu wieloproduktowego i będzie udostępniać środki dostępne w ramach kredytu wieloproduktowego na kolejne wykorzystanie w ramach kredytu, dostępne w ramach umowy kredytowej oraz będzie wystawiać gwarancje i akredytywy w granicach limitu, jaki umowa kredytowa w ramach kredytu wieloproduktowego przewiduje"- czytamy także.
Po uzyskaniu stanowiska banku kredytującego oraz inżyniera kontraktu (doradcy technicznego) spółka skierowała do Orlen Projekt oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr 17/2017/OI z 7 kwietnia 2017 roku, podsumowano.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)