Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Radpol odnotował 1,93 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,73 mln zł wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,12 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 51,14 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 2,89 mln zł zysku netto w porównaniu z 1,61 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 137,42 mln zł w porównaniu z 120,62 mln zł rok wcześniej.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)