Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Docelowy poziom synergii wynikających z połączenia Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, na poziomie 381 mln zł, zostaną osiągnięte już w 2018 roku, czyli rok wcześniej niż planowano, poinformował wiceprezes p.o. prezesa Michał Jan Chyczewski.
"Rok 2017 był przełomowy dla Alior Banku. Z sukcesem bank zakończył fuzję operacyjną z wydzieloną częścią Banku BPH i sprawnie przeprowadził projekty, związane z realizacją zakładanych efektów synergii. W efekcie łączne koszty integracji okazały się aż o 118 mln zł niższe od pierwotnie zakładanych, a docelowy poziom synergii został podwyższony, z pierwotnie zakładanych 374 mln do 381 mln zł. Ponadto zostaną one w takiej kwocie osiągnięte już w 2018 roku, czyli rok wcześniej niż planowano" - napisał Chyczewski w liście dołączonym do raportu rocznego.
Z kolei koszty integracji w 2017 r. wyniosły 77 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 195 mln zł (jednocześnie 2017 r. był ostatnim okresem ponoszenia tych kosztów i w latach kolejnych nie obciążą już one wyników banku), podano w raporcie.
W I półroczu 2017 r. Alior Bank sfinalizował proces przejmowania aktywów wydzielonej części Banku BPH. W dniach od 24 do 26 marca 2017 roku zakończył się ostatni etap łączenia obu banków – fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 2,7 mln klientów przejętej części Banku BPH do systemów informatycznych Alior Banku S.A. "Proces został zakończony w niespełna pięć miesięcy od fuzji prawnej i tym samym jest to najszybciej przeprowadzona do tej pory fuzja w Polsce" - podkreśliła instytucja.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.
(ISBnews)