"Umowy zostały zawarte pod warunkami zawieszającymi polegającymi na uzyskaniu ze strony banku finansującego działalność grupy kapitałowej emitenta, tj. BGŻ BNP Paribas S.A. zgody na sprzedaż udziałów w Jedność, przy czym w przypadku nieuzyskania ww. zgody w terminie do końca lipca 2017 roku umowy wygasną" - czytamy w komunikacie.

Jedność zajmuje się produkcją pellet, z których wytwarzane są słone przekąski.

"Na mocy ww. umów, kupujący zobowiązani są do zapłaty łącznej ceny sprzedaży w kwocie 10 022 710 zł w terminach wskazanych w umowach, przy czym płatność stanowiąca pierwszą transzę składająca się na ok. 80% ceny zostanie dokonana niezwłocznie po przekazaniu kupującym przez spółkę informacji o spełnieniu warunku zawieszającego dla ww. umów, a kolejne dwie transze w wysokości po ok. 10% ceny w terminie kolejnych odpowiednio 12 oraz 24 miesięcy od dnia spełnienia warunku zawieszającego" - czytamy dalej.

W przypadku braku płatności pierwszej transzy ZPC Otmuchów ma prawo do odstąpienia od umów w terminie do dnia 30 września 2017 roku, podkreślono także.

Przeniesienie własności udziałów na kupujących nastąpi z chwilą zapłaty pierwszej transzy ceny.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)