Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Amerykańska GLG Pharma LLC zawarła porozumienie typu "lock up" z inwestorami instytucjonalnymi, którzy wzięli udział w prywatnej emisji akcji GLG Pharma, podała spółka. Zgodnie z nim w ciągu 24 miesięcy nie może sprzedać posiadanych akcji polskiej spółki.
"GLG Pharma LLC jest głównym akcjonariuszem notowanej na NewConnect spółki GLG Pharma, która jest twórcą i właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). Firma posiada aktualnie 4,5 mln akcji spółki serii E i tym samym 60% udziałów w kapitale zakładowym spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA). Porozumienie z inwestorami w sprawie niesprzedawania wszystkich posiadanych przez GLG Pharma LLC akcji spółki zostało zawarte na okres 24 miesięcy. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia porozumienia, właściciel Spółki zobowiązał się naprawić inwestorom wszelkie poniesione szkody" - czytamy w komunikacie.
Drugą stroną porozumienia są instytucje finansowe, które w zeszłym tygodniu wzięły udział w prywatnej emisji. Oferta prywatna GLG Pharma obejmowała wyłącznie akcje nowej emisji z serii F. Inwestorzy objęli 1,3 mln akcji po cenie emisyjnej ustalonej na 2,25 zł za walor, co pozwoliło na pozyskanie zakładanych 2,93 mln zł. Pozyskane środki posłużą realizacji projektu TNBC, a także przygotowaniu do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych, przypomniano.
"Porozumienie zawarte między głównym akcjonariuszem a inwestorami, którzy wzięli udział w ofercie, podkreśla jego zaangażowanie w spółkę i wiarę w sukces projektu. Wierzymy, że podjęcie tego zobowiązania pozytywnie wpłynie na postrzeganie naszego biznesu wśród inwestorów" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w materiale.
GLG Pharma S.A. jest polską spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3. Inhibitory STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów oraz innych chorób hiperproliferacyjnych. Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe. Od 2015 r. GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
(ISBnews)