"Na kwotę wypłaty dywidendy składają się: zysk netto spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 4.949.914,69 zł i kwota w wysokości 20.541.271,31 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy z zysków spółki z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został ustalony na 4 lipca 2017r. Termin wypłaty dywidendy w kwocie10,62 mln zł tj. 0,50 zł na jedną akcję został ustalony na dzień 26 lipca 2017 r.; zaś 14,87 mln zł tj., 0,70 zł na jedną akcję na dzień 4 października 2017 r., podano także.

"Rekomendując wypłatę dywidendy i jej wysokość, zarząd wskazał, że spółka ma pozytywny rachunek przepływów pieniężnych, Spółka ma stabilną sytuację. Rada nadzorcza poparła rekomendację zarządu spółki" - czytamy również.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)