Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 33,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. według wstępnych danych, podała spółka.
Zysk operacyjny wyniósł 44,9 mln zł, a wynik EBITDA 134,8 mln zł, podano w komunikacie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 464,1 mln zł.
Produkcja węgla handlowego w I kw. wyniosła 2 066 tys. ton, a sprzedaż 1 918 tys. ton, podano także.
"Wpływ na niższe wyniki operacyjne spółki w I kw. 2020 miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa, wynikające z ciepłej i wietrznej zimy. Różnica w poziomie wyników I kw. 2020/ I kw. 2019 wynika także z kumulacji w I kw. 2019 czynników, które w nadzwyczaj korzystny sposób wpłynęły na wyniki tego kwartału" - czytamy dalej.
Obecna sytuacja epidemiczna nie wpłynęła w sposób istotny na działalność spółki w I kw. Zarząd wskazał jednak na brak możliwości przewidzenia skutków powyższego zjawiska w skali światowej, krajowej i branżowej, a w konsekwencji brak możliwości określenia jego wpływu na działalność operacyjną i finansową spółki w kolejnych kwartałach.
"W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki" - podano także.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikację zaplanowano na 22 maja 2020 r.
LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)