Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 5 czerwca.
"Zysk netto wypracowany przez spółkę Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 10 619 707,32 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
W ub.r. walne zgromadzenie Seco/Warwick podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r., zgodnie z którą postanowiło część zysku netto w kwocie 4 018 910,2 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,41 zł.
Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)