Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 12,87 mln zł wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 313,03 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 271,38 mln zł rok wcześniej.
"Na podstawie publicznie dostępnych informacji, biorąc pod uwagę główne wskaźniki charakteryzujące obecną sytuację finansową spółki dominującej i grupy kapitałowej oraz zainicjowane przez kierownictwo działania, nie przewidujemy w średnim i długim okresie bezpośredniego istotnie negatywnego wpływu epidemii COVID–19 na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne spółki dominującej i grupy kapitałowej. Kierownictwo spółki dominującej nie może jednak wykluczyć, że przedłużający się okres ograniczeń w działalności gospodarczej, rozszerzanie się i przedłużanie dotkliwych dla gospodarki Polski działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, będą miały w średnim i długim terminie negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki operacyjne spółki dominującej i grupy kapitałowej"- czytamy w sprawozdaniu finansowym.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,53 mln zł wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)