"Rada nadzorcza banku powołała w skład zarządu banku nowej kadencji następujące osoby:

• Iwona Duda (wiceprezes zarządu kierująca pracami zarządu)

• Agnieszka Nogajczyk-Simeonow (wiceprezes)

• Seweryn Kowalczyk (wiceprezes)

• Agata Strzelecka (wiceprezes)

• Maciej Brzozowski (wiceprezes)

• Dariusz Szwed (wiceprezes)" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej, w związku z upływem 29 czerwca 2020 r. wspólnej kadencji zarządu banku, rezygnację ze sprawowanego mandatu członka zarządu złożyli: Marek Szcześniak, Tomasz Biłous oraz Marcin Jaszczuk, podano także.13 maja Krzysztof Bachta złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Alior Banku z dniem 12 maja 2020 r. Jednocześnie rada nadzorcza powołała w skład zarządu Iwonę Dudę, powierzając jej stanowisko wiceprezesa oraz kierowanie pracami zarządu. RN oważniła także przewodniczącego rady Tomasza Kulika do podpisania w imieniu rady nadzorczej wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażenie zgody na powołanie Iwony Dudy na prezesa banku.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.(ISBnews)