Zwolnienie ze składek przysługiwało za marzec, kwiecień i maj br. "Przyjęliśmy 2,1 mln wniosków w tej sprawie. Zrealizowaliśmy zwolnienie ze składek dla 2 mln firm, umarzając składki na kwotę około 12 mld zł, co w rozbiciu miesięcznym daje 4 mld zł dla ok. 1,7 mln firm, za którymi stoi 6,5 mln osób ubezpieczonych" – wyjaśniła prof. Uścińska.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca również świadczenia postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Reklama

"Przyjęliśmy 2,3 mln wniosków o to świadczenie. Wypłaciliśmy 2,2 mln świadczeń postojowych na kwotę 4,3 mld zł. Zrealizowaliśmy 99 proc. wniosków o pierwszą wypłatę oraz zdecydowaną większość wniosków o kolejną wypłatę" – wskazała szefowa ZUS.

W ramach tarczy antykryzysowej firmy mogą także ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek albo rozłożenie zaległości na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej.

"Przyjęliśmy 171 tys. wniosków o ulgę w opłacaniu składek z powodu epidemii koronawirusa. Rozpatrzyliśmy już 89 proc. tych wniosków. Ulgą objęte zostały należności na kwotę ok. 5 mld zł" – przekazała prof. Uścińska.

Zakład poinformował, że łączne wsparcie udzielone w ramach tarczy antykryzysowej przez ZUS świadczeniobiorcom i przedsiębiorstwom w związku z epidemią wynosi ok. 21 mld zł.

"Nasze działania stanowią element szerokiego pakietu instrumentów realizowanych także przez urzędy pracy, BGK i PFR, a nadzorowanych przez rząd. Łączne faktycznie udzielone wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej osiągnęło już kwotę około 112,5 mld zł" – dodała prezes ZUS.

Jednym z najnowszych ustawowych zadań ZUS jest wypłata dodatków solidarnościowych dla osób, które utraciły pracę z powodu epidemii. Zakład przyjął już 82 tys. wniosków o świadczenie.

"Po zaledwie czterech dniach od wejścia w życie ustawy ZUS wypłacił pierwsze świadczenia. Dotychczas wypłaciliśmy dodatki solidarnościowych dla 72 tys. osób na kwotę ok. 92 mln zł" – podkreśliła prof. Uścińska.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/