Głównym punktem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy było podjęcie uchwały o rozpoczęciu ubiegania się przez spółkę o wprowadzenie jej akcji do obrotu regulowanego w Europejskim ObszarzeGospodarczym, oraz drugiej, o przejściu od 1 stycznia 2021 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które są pierwszym krokiem do przeniesienia notowań akcji emitenta na rynek regulowany. W tym strategicznym kierunku spółka podąża od 2018 roku, podano.

"Jednomyślne decyzje zgromadzenia akcjonariuszy, które dzisiaj zapadły, potwierdzają wsparcie akcjonariatu dla kierunku rozwoju zaproponowanego przez zarząd. To dla spółki bardzo istotna sprawa. Notowania na rynku regulowanym dają większe możliwości rozwoju rosnącym spółkom, to zasadnicza jakościowa zmiana. Daje szansę na stabilizację akcjonariatu, a także dużo lepszy dostęp do nowego kapitału. W pierwszym kwartale 2021 roku będziemy finalizować strategię na najbliższe 2-3 lata. W krótkim horyzoncie możemy się rozwijać z posiadanej gotówki i korzystając z instrumentów bankowych. Rozbudowa mocy wytwórczych, wzrost organiczny, to już się dzieje" - powiedział prezes Łukasz Urban, cytowany w komunikacie.

"Chociaż dzisiaj tego nie planujemy, dopuszczamy ewentualną emisję, jeżeli w naszych planach pojawią się projekty, takie jak akwizycje, które umożliwiłyby skokowy wzrost przychodów, ale z drugiej strony wymagałyby większych nakładów finansowych" - dodał.

Przychody BioMaximy wyniosły 14,18 mln zł w III kw. br., zysk netto wyniósł 1,18 mln zł, zaś zysk EBITDA 1,82 mln zł. Po trzech kwartałach 2020 r., narastająco przychody spółki wyniosły 37,02 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 6,99 mln zł, zaś zysk netto 4,61 mln zł.

BioMaxima S.A. działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)