Projekt zakłada ponadto, że reguła wydatkowa w roku 2022 nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków będących efektem agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie polskich sił zbrojnych.

Żeby reguła wydatkowa nie ograniczała

"Projekt zakłada, że podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa, m.in. obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju. Ponadto, w związku z wojną w Ukrainie oraz światowym kryzysem energetycznym, w 2022 r. reguła wydatkowa nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków będących efektem agresji Rosji na Ukrainę, w szczególności na finansowanie polskich sił zbrojnych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Podkreślono, że rozwiązanie jest uzgodnione z Komisją Europejską.

UE zaleca zachowanie elastyczności pozwalającej na dostosowanie polityki fiskalnej do szybko zmieniających się okoliczności, w szczególności w celu wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw narażonych na podwyżki cen energii oraz zmniejszania wpływu wojny w Ukrainie.

Skutki finansowe związane ze wsparciem

Zgodnie z projektem, papiery wartościowe ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem od niektórych instytucji finansowych (m.in. obligacje, które finansują programy BGK czy PFR, wartości aktywów wynikających z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo)).

Obecnie opodatkowanie obligacji gwarantowanych przez państwo podatkiem od niektórych instytucji finansowych oznacza konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez np. BGK o wysokość tego podatku. W efekcie koszty podatku ponosi Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji.

W związku z wojną w Ukrainie oraz wysoką inflacją, która wywołana została światowym kryzysem energetycznym, w 2022 r. reguła wydatkowa nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków, które wynikają z tej sytuacji. Rozwiązanie ma dotyczyć wyłącznie skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań wspierających podmioty dotknięte kryzysem energetycznym lub zapewniających bezpieczeństwo energetyczne (np. zakup gazu), a także wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz finansowania sił zbrojnych.

Podkreślono, że rozwiązanie to jest uzgodnione z Komisją Europejską. Nowe przepisy mają zastąpić rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r., ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków, ustalonego w ustawie budżetowej, wyłączone miały zostać (na 2022 i 2023 r.) podniesione ponad limit wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.