Szefowa MF wskazała PAP, że stało się tak, mimo "wybuchu pandemii i wojny w Ukrainie, które przyczyniły się do wzrostu inflacji, przerwania łańcuchów dostaw,skutkującym brakiem materiałów czy półproduktów niezbędnych do produkcji, oraz rosnących kosztów transportu w handlu międzynarodowym".

Magdalena Rzeczkowska przypomniała, że w związku tymi "szokami, by ochronić miejsca pracy i przedsiębiorców wdrożono rozwiązania finansowane nie tylko z jednostek sektora finansów publicznych, ale przede wszystkim z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19".

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ile wyniosły wydatki?

Reklama

W jej ocenie "jedną z ważniejszych odpowiedzi polskiego rządu na wybuch pandemii COVID-19 było utworzenie w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19". "Wydatki Funduszu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i jego skutkami gospodarczymi, oraz wydatki wspierające postpandemiczną odbudowę wyniosły w latach 2020-2022 ok. 184,6 mld zł, czyli 92,7 mld zł (4 proc. PKB) w 2020 r., 48,7 mld zł (1,9 proc. PKB) w 2021 r. i 43,2 mld zł (1,4 proc. PKB) w 2022 r." - wylicza. I dodaje, że rząd udzielił przedsiębiorcom wsparcia w formie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń - realizację tych działań powierzono Polskiemu Funduszowi Rozwoju, a on przygotował tarczę finansową dla małych i średnich firm 1.0 i 2.0, oraz tarczę dla dużych firm.

Tarcza 1.0. Ile otrzymały firmy?

Jak podaje minister, w ramach tarczy 1.0 udzielono finansowania dla ponad 348,1 tys. firm na blisko 61 mld zł, mikrofirmy otrzymały zaś ok. 19 mld zł, a MŚP 42 mld zł; ponadto w 2021 r. w ramach tarczy finansowej 2.0 ponad 47 tys. firm otrzymało ponad 7,1 mld zł, a mikrofirmy i MŚP odpowiednio ok. 3,3 mld zł i 3,8 mld zł, w przypadku tarczy dla dużych firm wsparcie wyniosło 3,7 mld zł i dotyczyło 168 wniosków.

Fundusz Pomocy Ukrainie na 13,9 mld zł w 2022 r.

"W wyniku wybuchu wojny w Ukrainie uruchomiono natomiast Fundusz Pomocy Ukrainie, który zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla jej obywateli. Ten Fundusz również jest zarządzany przez BGK. Łączne wydatki Funduszu wyniosły w 2022 roku 13,9 mld zł (0,4 proc. PKB)" - wskazała minister. Jak tłumaczy, chodziło o ochronę: miejsc pracy, przedsiębiorców i pomoc na rzecz obywateli Ukrainy dotkniętych wojną. "Dzięki podjętym przez nas działaniom, np. w samym 2022 r. w portfelach Polaków zostało 40 mld zł więcej z tytułu niepobranych podatków VAT i akcyzy, w tym ok. 8,5 mld zł dzięki wprowadzeniu zerowej stawki VAT na żywność. Zerowa stawka VAT obowiązuje nadal, co daje obywatelom dodatkowe 10,5 mld zł w bieżącym roku" - poinformowała minister finansów.

"W 2022 r. walczyliśmy z rosnącymi cenami energii. Pomogliśmy Polakom m.in.: poprzez wypłatę dodatków węglowego i elektrycznego, zamrożenie cen energii elektrycznej i gazu, wprowadzenie maksymalnych cen na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, sprzedaż węgla kamiennego przez gminy po preferencyjnych cenach. Wprowadziliśmy także dodatki osłonowe dla najuboższych gospodarstw domowych" - wylicza.

"Największa od lat reforma podatkowa"

Minister podkreśliła, że w ubiegłym roku przeprowadzono "największą od lat reformę podatkową". "Obniżyliśmy podatek – z 17 do 12 proc., podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys., podwyższyliśmy próg dochodowy do 120 tys. zł. Na reformie skorzystało niemal 20 mln Polaków. Bez zmian wprowadzonych w 2022 r. podatnicy na skali, czyli przede wszystkim pracownicy, emeryci i renciści oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłaciliby ok. 36,5 mld zł podatku dochodowego więcej niż płacą teraz" - zaznaczyła.

Rzeczkowska: Gospodarka znalazła się na ścieżce szybkiej odbudowy

Jak stwierdziła Magdalena Rzeczkowska, nie sprawdziły się negatywne prognozy makroekonomiczne dotyczące Polski. "PKB w 2020 r. obniżył się tylko o 2 proc. - mimo pandemii COVID-19 i wprowadzonych mocnych obostrzeń - a w 2021 r. polska gospodarka znalazła się na ścieżce szybkiej odbudowy. W całym 2021 r. PKB wzrósł o 6,9 proc., to najszybsze tempo od 2007 r. i jeden z najlepszych wyników na tle państw UE" - przypomniała.

W ocenie minister Polska znajduje się "w czołówce krajów, w których chętnie inwestują zagraniczne firmy", co dostrzegają agencje ratingowe: Fitch, Moody’s, S&P - niezmiennie utrzymując wysoką ocenę naszego kraju.

Minister finansów: Prognozy ws. poziomu inflacji "są optymistyczne"

Ponadto - jak zauważa - "złoty plasuje się od lutego br. w czołówce walut światowych wzmacniając się względem euro o 6-7 proc. i dolara o 10-11 proc.". Dodała, że prognozy dotyczące poziomu inflacji są optymistyczne i zakładają jej spadek z 12 proc. w br. do 6,6 proc. w przyszłym roku (średniorocznie, MF), a nawet do 5,2 proc. (NBP); przewiduje się też wzrost PKB w 2024 r. o 3 proc. (MF).

"Dzięki wsparciu rządu udało się uniknąć drastycznego przyrostu bezrobocia. Firmy rodzinne nie poupadały, a Polacy zachowali pracę. Według wstępnych danych stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca br. wyniosła 5 proc., czyli była o 0,2 pkt. proc. niższa niż przed rokiem. Bezrobocie w Polsce jest, nie uwzględniając Czech, najniższe w całej UE" - wskazała Magdalena Rzeczkowska.

W opinii minister finansów dług publiczny w Polsce jest na bezpiecznym poziomie, a nawet znacząco poniżej limitów. "Każdy Polak może zapoznać się z wysokością długu publicznego. Raz na kwartał publikujemy informacje na stronie MF według obydwu obowiązujących w Polsce definicji - krajowej i unijnej. Umieszczamy te dane również w uzasadnieniu projektów ustaw budżetowych i sprawozdaniach z ich wykonania. Wszystko jest jawne i przejrzyste" - zapewnia Rzeczkowska. (PAP)

Autorka: Magdalena Jarco