"Dziś na Radzie Ministrów przyjęliśmy nowy wskaźnik waloryzacji, wskaźnik waloryzacji minimalnej emerytury o co najmniej 50 zł oraz wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na rok 2021 - 104,24%. To wyższy wskaźnik niż zakładaliśmy jeszcze parę miesięcy temu" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

"Dodatkowy koszt dla budżetu państwa polskiego 1 mld zł" - dodał.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakładała, że emerytury w 2021 roku będą waloryzowane na poziomie 3,84%, o nie mniej niż 50 zł.

W noweli zastrzeżono, że gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16%, waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,84% miał wynieść 9,6 mld zł. Gwarantowana podwyżka miała obowiązywać ok. 10% świadczeniobiorców.

Waloryzacja dokonywana jest co do zasady corocznie, 1 marca.