Takie kredyty mieszkaniowe mają dość zróżnicowane opinie. Część osób argumentuje, że wolałaby spłacać kredyt z gwarancją stałej raty w całym okresie kredytowania. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zatem sprawdzić, czy kredyty mieszkaniowe z oprocentowaniem stałym przez cały okres spłaty są powszechne w którymś z krajów Europy.

Belgowie, Niemcy i Duńczycy często mają gwarancję stałej raty

Mimo wprowadzenia do oferty bankowej kredytów ze stawką procentową ustaloną na pewien pierwszy okres, Polska na tle pozostałych krajów Starego Kontynentu nadal wyróżnia się bardzo wysokim udziałem nowych „hipotek” posiadających oprocentowanie zmieniane częściej niż jeden raz na rok. Taki wniosek wypływa z analizy danych, które systematycznie publikuje Europejska Federacja Kredytu Hipotecznego (EMF - European Mortgage Federation). Oprócz Polski, bardzo wysokim udziałem nowych „hipotek” z oprocentowaniem zmienianym częściej niż raz na rok cechuje się Finlandia, Portugalia oraz Rumunia.

Innym krajem, który wyróżnia się pod względem oprocentowania kredytów mieszkaniowych jest Belgia. Dane z III kw. 2020 r. wskazują, że w tym kraju Beneluksu aż 84,2% nowych kredytów mieszkaniowych posiadało stopę oprocentowania ustaloną na okres wynoszący ponad 10 lat. Jeżeli chodzi o inne państwa Europy, dla których dostępne są dane EMF, to udział nowych kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem „zamrożonym” na ponad 10 lat w III kw. 2020 r. przedstawiliśmy w poniższej tabeli.

Starsze dane Europejskiej Federacji Kredytu Hipotecznego z 2019 r. informują, że tylko w sześciu z dwudziestu jeden analizowanych krajów udział rynkowy kredytów o długoterminowo stałym oprocentowaniu (> 10 lat) przekroczył 10%. Mowa o Belgii (74%), Danii (74%), Niemczech (49%), Holandii (29%), Hiszpanii (34%) oraz Węgrzech (11%). Wyniki dotyczące Węgier oraz Rumunii (9%) potwierdzają, że długoletnia gwarancja stałego oprocentowania w kredytach mieszkaniowych nie jest tylko domeną najlepiej rozwiniętych państw.

Obawy zachodnich banków doprowadziły do dziwnej sytuacji

Kolejny ciekawy wniosek wypływający z danych EMF wskazuje, że stałe oprocentowanie na okres ponad 10 lat niekoniecznie jest wyższe niż pierwsza stawka proponowana w przypadku pozostałych kredytów mieszkaniowych. Przykładowo w Belgii średnie oprocentowanie nowych kredytów z długookresowo „zamrożoną” ratą wynosi 1,40% (wynik z III kw. 2020 r.). W przypadku „hipotek” z oprocentowaniem aktualizowanym częściej niż raz na rok, analizowany wynik to 1,92%. Podobna relacja jest widoczna w ofercie niemieckich banków. Warto jednak pamiętać, że obecna sytuacja jest mocno specyficzna, a niektórzy kredytodawcy obawiają się dalszych spadków stóp procentowych EBC.

Jeżeli sprawdzimy dane Europejskiej Federacji Kredytu Hipotecznego np. z 2012 roku, to okaże się, że wówczas relacje oprocentowania kredytów mieszkaniowych były jeszcze typowe. Mianowicie, nowe kredyty hipoteczne z oprocentowaniem ustalonym na ponad 10 lat cechowały się wyższymi stawkami niż pozostałe „hipoteki”. Chodzi przede wszystkim o ofertę banków z Niemiec i Belgii. Odwrotna relacja oprocentowania kredytów, która jest widoczna obecnie stanowi przykład tego, że polityka ekstremalnie niskich stóp procentowych zmieniła tradycyjne zasady bankowości.

Mocny rynek listów zastawnych sprzyja stałym stawkom kredytów

W nawiązaniu do przypadku Niemiec, Belgii, Danii oraz innych krajów, gdzie stałe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych na ponad 10 lat jest częste, warto zastanowić się, jakie czynniki wspierają popularność analizowanych „hipotek”. Pierwszym ważnym aspektem na pewno jest popularność listów zastawnych ze stałą stawką oprocentowania jako sposobu na finansowanie działalności kredytowej banków. Takie papiery wartościowe, których zabezpieczeniem są wierzytelności banku z tytułu kredytów hipotecznych stanowią stabilne i długoterminowe źródło kapitału.

Nie bez znaczenia jest także nastawienie klientów sektora bankowego, którzy cenią sobie bezpieczeństwo wynikające ze stałej raty. W tradycyjnym modelu, kredytobiorcy są skłonni nawet zaakceptować wyższe oprocentowanie w zamian za gwarancję stałych płatności przez 10 lat, 20 lat lub 30 lat.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl